Strange birds

Upcoming short-film

Koreografen Helena Franzén och filmaren/fotografen Håkan Jelk har samarbetat sedan 2011.
De skapar dansfilm som befinner sig i gränslandet mellan det fotografiska och filmiska.
I deras arbeten undersöks det fysiska kroppens förhållande till tid och rum, i en utpräglad minimalistisk estetik.
Franzén/Jelk strävar efter att vända den egna blicken liksom betraktarens mot det subjektiva och mänskliga för att ge dansen ett eget specifikt uttryck genom filmmediet.

Happy Hour – 2017

A lonely woman at a motel,
The rain is pouring .
A telephone call that fails to connect
Who is she waiting for? 

”Happy Hour” is a film about ordinary misunderstandings in human communications. About beIng out of time  with the world around you.  Maybe the final comfort is to express yourself through the dancing body?

Choreography and dance: Helena Franzén
Director: Helena Franzén and Håkan Jelk
Cinematographer: Håkan Jelk
Production: Franzen&Jelk
Recorded in Cape Cod, Massachusetts USA 2016

Black Island – 2016

”It ´s actually impossible. But we are trying anyway. The dance is an endless movement, also in the moment when everything seems to be still. Time is progressing. The body is shifting to the next moment. The state of mind is changing. The space is not the same anymore. We try again…”

Black Island är en kontemplativ dansfilm där människa och natur spelar på samma villkor.
Filmen spelades in på Färöarna. Tillsammans med Matthew Bournes melankoliska ljudlandskap får vi följa en ensam kvinna och hennes olika meditativa tillstånd.

Black Island
Choreography and dance: Helena Franzén
Cinematographer: Håkan Jelk
Music: Matthew Bourne
Location: Faroe Island 2015
Length: 23 minutes

Black Island presenterades på filmfestivalen i Torshavn 2017 och Current Contemporary Dance festival och Stockholms Dansfilm festival 2016.

Tammi – 2016

En dansfilm av Helena Franzén och Håkan Jelk
En pojke närmar sig ett gigantiskt träd. En gammal ek (Tammi på finska). Han möter en man som är mästare på trädklättring. Mannen och pojken lär av varandra och deras förståelse för varandra växer fram genom rörelse. Genom att bemästra klättringen i trädet djupnar deras vänskap och dansen blir deras gemensamma språk.
Filmen Tammi är en hyllning till kroppens intelligens och dess förmåga att föra människor samman.

Showings: Stockholm Dansfilm festival 2017,  Dance Current festival i Tammerfors i maj 2017.

koreografi Helena Franzén
cinematograf Håkan Jelk
pojken Leino Taulu.
mannen Ville Oinonen

Inspelad i Tammerfors 2016

Perla: ett

Perla: två

 

Go top