The Plough är titeln på ett helt nytt verk som Helena skapar för sistaårsstudenterna i årskurs 3 på Kungliga Svenska Balettskolan. Föreställningen spelas på Dansens Hus den 4 och 5 maj.

Go top