13 sept, Regionteater Väst, Borås
14-15 sept, Ärlegården, Göteborg

Go top