Helena skapar ett examensverk för sista-års studenterna på Kungliga Svenska Balettskolan.

Ges:
24 maj kl 18.00 Kungliga Svenska Balettskolan
25 maj kl 13.00 & 17.00 Kungliga Svenska Balettskolan
9 juni kl 15.00 Kungliga Operan

Go top