skip to Main Content

Jag ser dig

I dansföreställningen ”Jag ser dig” utforskar vi temat identitet genom att undersöka hur vi formar oss i relation till den andra och vad som skapar ett Vi kontra ett Dem. Föreställningen inleds med fyra unika solon där varje dansare mejslar ut sin egen personlighet. Under föreställningens gång växer en känsla av samhörighet fram, och ett kollektivt uttryck uppstår utan ord.
Publiken sitter på varsin sida av spelplatsen och blir därigenom en fysisk del av föreställningen, delar samma rum som dansarna. Frågorna ”Vem ser du när du ser mig? Vem ser jag när jag ser dig?” genomsyrar föreställningen som blir en reflektion över det ömsesidiga samspelet mellan synlighet och identitet.

Målgrupp: Högstadiet och vuxna

Koreografi Helena Franzén
Dans Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef, Jimmie Larsson
Musik Stefan Johansson
Ljus Håkan Jelk
Scenbild Håkan Jelk
Kostym Helena Franzén
Foto Håkan Jelk

Turnerar 2023
Norrköpings konstmuseum 8 feb
(skolfst)
Mjölby kulturscen 9 feb kl 18.00 (offentlig)

Turnerar 2022 i Blekinge/Kronoberg:
Alvesta 3-6 okt (skolfst)
Karlshamn 8 okt kl 16.00 (offentlig)
Ronneby 11-14 okt (skolfst)
Araby 17-19 okt (skolfst)
Växjö 22 okt kl 16.00 (offentlig)

Urpremiär 8 april 2022 på Lokstallarna i Karlshamn

 

I samarbete med Regionteater Blekinge/Kronoberg.
Med stöd av Statens Kulturråd och Region Stockholm.

Målgrupp

Föreställning ges i två versioner, en för skolan/högstadiet och en offentlig.

För skolan/högstadiet är föreställningen 35 minuter lång och en workshop, 25 minuter,  hålls med eleverna i direkt anslutning till föreställningen. Publik max 60 personer sitter på varsin långsida.

Offentliga föreställning, 45 minuter. Publiken kan placeras längs långsidorna och även på gradäng och anpassas efter arrangörens förutsättningar. Inget maxantal.

Teknik

Gruppen kommer med alla teknik inkl dansmatta och publikplatser.

Förutsättningar
Golvyta: 9m x 13m
Golvyta: 9m x 13m
Fri takhöjd 4m
Mörkläggning
Svart dansmatta
Antal resande på turné 5

Bygg/rivtid 3 tim/2 tim
Bär- bygg- och rivhjälp: En vuxen, över 18 år med kännedom om lokalen, ca 2 timmar från byggstart och hela rivtiden, ca 2 timme.
Tillgång till lokalen 3 timmar innan föreställning samt 2 timmar efter sista föreställning.

Utbudsblad

Kontakt

Kontakta oss för mer information och pris.

Håkan Jelk
producent@helenafranzen.se
+46 70 796 66 95

Koreografi: Helena Franzén Dans: Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef, Jimmie Larsson. Foto: Håkan Jelk

Koreografi: Helena Franzén Dans: Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef, Jimmie Larsson. Foto: Håkan Jelk

Koreografi: Helena Franzén Dans: Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef, Jimmie Larsson. Foto: Håkan Jelk

Koreografi: Helena Franzén Dans: Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef, Jimmie Larsson. Foto: Håkan Jelk

Koreografi: Helena Franzén Dans: Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef, Jimmie Larsson. Foto: Håkan Jelk

Koreografi: Helena Franzén Dans: Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef, Jimmie Larsson. Foto: Håkan Jelk

Koreografi: Helena Franzén Dans: Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef, Jimmie Larsson. Foto: Håkan Jelk

Back To Top