Helena Franzén

Koreograf & dansare

Känslans skärpa, tankens inlevelse

Helena Franzén är en koreograf hängiven rörelsens gränslösa variationsrikedom.– en koreograf vars verk präglas av det precisa i rörelsekvalitet och uttryck. Hennes verk beskrivs ofta med ord som ”fysisk intelligens”, ”rörelse-poesi med nerv och närvaro”, ”…skapar den artikulerade kroppens poesi” – beskrivningar som tydliggör hennes plats i det svenska danslandskapet. Det exakta i en balansförskjutning eller hur en arm skälver till – det är det som ger det koreografiska dess kommunikativa kraft.

Det finns i Helena Franzéns arbete en eftertänksamhet, en medveten försiktighet som skapar revor i rörelseflödet. Som stannar upp och kan övergå i ett stackaterat nästan nervigt tillstånd. Koreografin ger en upplevelse av att pendla mellan febril aktivitet och stilla reflektion – att vara i rörelse. En axel eller fot sätter igång en impuls som smittar, ändrar riktning och tonar bort. Undflyende, drömskt och djuriskt. Smygande kattlika rörelser som accentuerar det dynamiska och överraskande.

En konstnärs verktitlar kan ofta ge en ledtråd, vara ett slags vägvisare för åskådaren. Hos Helena Franzén väcker flera titlar nästan en rent fysisk nyfikenhet. Ord och kropp i dialog. Trigger Point (2010) kan associeras till akupunkturens begreppsvärld. När vissa punkter på kroppen aktiveras harmoniserar de med en annan punkt långt från den som gör ont. Något börjar någonstans och har en hittills obekant förbindelse någon annanstans. Slippingthrough my fingers (2011) – orden är fysiska. Vi har alla ett kroppsligt minne av att i händerna hålla fast något som är på väg att försvinna. Vatten, sand eller kanske livet självt.

Helena Franzén är en dansande koreograf som tillbringar många timmar i studion för att utforska nytt rörelsematerial. I samspelet med dansarna, deras olika sätt att möta och tolka rörelserna förändras och fördjupas materialet. Djup förtrogenhet med det givna materialet paras med dansarnas egenart. Relationen musik och rörelse är fundamental i Helena Franzéns koreografiska arbete. Tillsammans med musikern/kompositören Jukka Rintamäki har hon skapat närmare tio verk. Verk som genomsyras av ett gemensamt dramaturgiskt tänkande där musik och rörelse skapar intrikata och komplexa möten. Musiken och dansen ges likvärdig plats. Jukka Rintamäkis elektroakustiska musik ger ett audiovisuellt rum för dansare och åskådare att mötas i. Ett rum där det emotionella och associativa upplevandet får ta plats.
Helena Franzéns koreografi är mångtydig och skapar lika många tankar som känslor. Det koreografiska skapar möjlighet för ”Känslans skärpa, tankens inlevelse” för att låna filosofen Martha Nussbaums boktitel.

Tilldelades Ganneviks stipendium 2014 med motiveringen:
”En koreograf vars konstnärskap framstod som stringent och moget redan i början.  Hon har sedan kompromisslöst och konsekvent undersökt dansens oändliga rörelsemöjligheter i tätt samarbete med musiken. Hon är en danskonstnär som genom sin egen extrema fysiska kontroll, tillsammans med sina dansare skapar den artikulerade kroppens poesi.”

Tilldelades 2011 Svenska Teaterkritikers Förenings danspris med motiveringen: 
”Under mer än två decennier har Helena Franzén utforskat och koncentrerat sitt koreografiska uttryck. Envetet och med rörelsen i centrum har hon finputsat och renodlat sitt språk tillsammans med dansarna. Det senaste året har vi kunnat ta del av hennes känsla för
 tid, rörelse och rum i flera nya verk som visat att hon behärskar såväl stora som mindre scener. Helena Franzén stöper om det välbekanta och leder oss ut på ny och osäker mark. De musikaliska samarbetena med Jukka Rintamäki, Jenny Wilson och Daniel Fagerström känns självklara; musiken är en integrerad beståndsdel i hennes universum.”

Go top