Skip to content

Klass med Helena Franzén

Helena Franzéns klass är release baserad där medvetenheten om kroppens möjlighet till rörelse står i fokus. Golvövningar och inspiration av yoga är metoder i arbetet med att finna centrering, flexibilitet och styrka. Under klassen ges tid att uppmärksamma olika rörelsekvaliteter, där precision och den egna närvaron är betydelsefull. Klassen syftar till att tillgängliggöra kroppen, som en slags förberedelse för dansarens fortsatta fysiska arbete resten av dagen.

Uppvärmningen är grunden till ett längre frasmaterial där dynamik, rumsuppfattning och musikalitet exponeras och tydliggörs. Rumsliga ytterligheter och fysiska risktaganden uppmuntras!

Kommande klasser
Inga planerade klasser under hösten 2022

Klass on-line

Back To Top