Klassbeskrivning

Helena Franzéns klass är release baserad där medvetenheten om kroppens möjlighet till rörelse står i fokus. Golvövningar och inspiration av yoga är metoder i arbetet med att finna centrering, flexibilitet och styrka. Under klassen ges tid att uppmärksamma olika rörelsekvaliteter, där precision och den egna närvaron är betydelsefull. Klassen syftar till att tillgängliggöra kroppen, som en slags förberedelse för dansarens fortsatta fysiska arbete resten av dagen.

Uppvärmningen är grunden till ett längre frasmaterial där dynamik, rumsuppfattning och musikalitet exponeras och tydliggörs. Rumsliga ytterligheter och fysiska risktaganden uppmuntras!

 

2017

Proffessional morning class
6-9 oktober 10.00-11. 30
Danscentrum Stockholm

Repertoir/ improvisation
13 nov – 7 dec
Balettakademien, Stockholm

 

Go top