skip to Main Content

Rävspel

En laddad duo mellan två vänner och rivaler. Föreställningen kombineras med en workshop som fokuserar på vänskapens villkor och som förhåller sig handgripligt till frågor om identitet och kropp.

”Rävspel” är en koreografi av Helena Franzén som beställdes 2010 av Regionteater Väst tänkt för en ung publik. Dansarna Aleksandra Sende och Maria Jonsson låter publiken ta del av en stycke smart abstrakt dans som bjuder på uppslag för diskussion och workshop efteråt. Som inspiration till stycket har Helena Franzén tänkt mycket kring hur vänskap ibland balanserar på gränsen mellan lojalitet och konkurrens. Det kan ibland likna ett slags rävspel, där man med list utnyttjar varandras svaga punkter. Frågor om manligt och kvinnligt kroppsspråk, medveten och omedveten perception tas upp i den mycket uppskattade workshopen.

En chans för elever i åldern 14-19 år att använda samtida dans som ett medel för att analysera och diskutera föreställningar om kropp och identitet. Eleverna får möjlighet att pröva några rörelser ur föreställningen samt att själva improvisera. Dansvana ej nödvändig.

”Helena Franzén har positionen som en av Sveriges formsäkraste koreografer. Hennes Rävspel är en duett med unga förtecken. Franzén kompromissar aldrig i linjer, placeringar och laddningar. Dansarna Maria Jonsson och Aleksandra Sende svarar med koncentration och närvaro. Silkigt glänsande kostymer och stajlade frisyrer bidrar till spänningen mellan yta och innehåll, dansarnas tvekamp äger lika mycket rum inom var och en som mellan dem.”
GP. Lis Hellström Henningson

Urpremiär den 21 januari 2011
Beställningsverk för Regionteater Väst

Koreografi: Helena Franzén
Dans: Aleksandra Sende, Maria Jonsson
Musik: Thomas Elfstadius, D Savio
Kostym: Tomas Sjöstedt

Back To Top