Contemporay Class – ON-LINE

Workshop: Embodied awareness

In the workshop we are dealing with the physical interpretation of a set specific repertoire material. We start from a given solo material, focusing on different methods how to approach it, how to identify new layers of understanding-how to embody a movement within a dancer

During the workshop we ask questions how to trace the imaginative, spacious and energy- filled body.

How does the movement material speak to your sensory body? What happens in the transmission when the dancer is trying to perceive the qualities of a specific movement language? In the practice we embrace details in qualities, how to take charge and finally how to give in to the sensory intelligence provided by the body as a whole.

The second half of the workshop the solo material is going to be translated and explored into duos. How can we communicate with another dancer that knows the same movement material? In building the duos we discover new possibilities in the interpretation of the movement vocabulary.

Above all, the workshop encourages taking risks in body and in mind- to discover new layers of consciousness and physical articulation.

A tribute to pure delight of the dancing body! 

“A foot that smiles, a hand that can weep- well, the dance is not only an art of time and space, it also is the art of the consciously lived and fulfilled moment, not different in the studio from onstage”
Mary Wigman

Workshop: The Duo Experience

The Duo Experience ges som en veckas workshop men också två veckor. Under denna workshop kommer vi att undersöka relationer mellan två kroppar, om tiden och rummets förändring av en förutbestämd struktur.

Vi kommer att utgå ifrån ett längre rörelse material. I arbetet med detta finner vi metoder att fördjupa vår förståelse av en redan given komposition och struktur. Genom en annan kropp orienterar vi oss och undersöker det givna rörelsematerialet, prövar och tolkar om. I workshopen öppnas möjligheter att arbeta fram nya fysiska dialoger utifrån specifika fysiska parametrar.

The Duo Experience uppmanar till att fästa blicken på att ”alltid, redan vara här- Always already here”. Vi kommer att tillbringa värdefull tid tillsammans och ge full uppmärksamhet på vad det är att dansa tillsammans med någon. Nära.

”We will find ways to move time relationally as we create space, and move space as we create time”
Erin Manning

 

Contamporary Class

Go top