skip to Main Content

Dans blir film

5 dagar workshop som riktar sig till dansstudenter på yrkesutbildning.

Under 5 dagar arbetar studenterna med att överföra ett bestämt koreografiskt material, som de sedan tolkar i både rollen som dansare och filmfotograf. Elverna arbetar gruppvis där Helena Franzén frasmaterial och kameraarbete varvas inom gruppen. Eleverna får på detta sätt en ökad förståelse för förhållandet mellan rörelsen, rummet och kamerans möjlighet att skapa dans för film.

Helena och Håkan har undervisning i två pass per dag som innehåller filmvisningar, samtal och reflektioner kring elevernas egna arbete. Under veckan skapar studenterna dansfilmer löpande, som ses och diskuteras tillsammans.

Workshopen kan både ges på plats eller via videolänk.

Helena Franzén och Håkan Jelk har sedan 2015 skapat dansfilm som fått möte en publik genom Dansfilmfestivaler och i samband med föreställningar. Filmerna har skapats både i egen regi och på uppdrag av institutioner. Se mer om filmerna här!

Som koreograf är mitt intresse för rummet och medvetenheten om det, den främsta ingången och utlösaren, både på scenen och i arbetet med film.

Även om jag arbetar i en black box, vill jag att rummet ska prata med mig, göra mig nyfiken på hur jag fysiskt förhåller mig till det. Frågor som jag återkommer till kan vara: är luften tunn eller tjock, vad är marken gjord av? hur är strukturen i utrymmet runt mig?
I film kan jag utforska allt detta och genom landskapet formas en berättelse där rörelsekvaliteter och rummet kommunicerar med varandra.

Genom filmmediet kan jag också arbeta med parametern tid och allt den tillför till det koreografiska språket.
Helena Franzén

1-2 dagar workshop som riktar sig till filmskapare och fotografer

Helena Franzén och Håkan Jelk ger 1-2 dagar workshop som riktar sig till intresserade av att skapa dansfilm. Deltagarna får erfara förhållandet mellan rörelsen, rummet och kamerans möjlighet att skapa dans för film.

Workshopen innehåller introduktion till Helena och Håkans arbete med dansfilm, praktiska övningar för deltagarna med coaching och gemensamma reflektioner i samtal kring arbetet.

Utrustning: Deltagarna tar med egen kamera att filma med och dator för att titta på och visa inspelat material.

Back To Top